Quyết liệt trong việc xử lí khai thác đất trái phép tại địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh

Ngày 13/07/2020 Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu (TC DNTH) đăng tải bài: “Xã Kỳ thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Đất nông nghiệp đang bị khai thác trái phép”. Nội dung bài viết đã phản ánh tình trạng khai thác đất nông nghiệp trái phép mang đi tiêu thụ ngay trước mặt chính quyền địa phương.

Công văn số: 65/CV/TCDNTH ký ngày 08/09/2020 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan.

Đón nhận những phản ánh của bạn đọc và người dân các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã có những động thái quyết liệt nhằm ngăn ngừa và xử lí những tổ chức cá nhân có hành động lợi dụng chủ trương chính sách để khai thác trái phép đất Nông nghiệp.

Công văn số: 6296/UBND-NL1 ký ngày 18/09/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý, trả lời nội dung báo nêu. Trả lời TC DNTH và UBND tỉnh trước ngày 30/09/2020.

Cụ thể sau khi nhận được Công văn số 65/CV-TCDNTH ngày 08/09/2020 của Tạp chí Doanh Nghiệp và Thương Hiệu gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên Môi trường(TNMT), Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh thì ngày 18/09/2020 UBND tỉnh có Văn bản số 6296/UBND – NL1 do đồng chí PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kí giao sở Sở TNMT chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan, kiểm tra xác minh cụ thể, làm rõ thông tin báo nêu, nguyên nhân, trách nhiệm, xử lí nghiêm và kịp thời các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định; tổng hợp kết quả thực hiện, trả lời Tạp chí Doanh Nghiệp Thương Hiệu và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 30/09/2020.

Cũng ngay sau đó trong Họp báo thường kì tháng 9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sở Thông tin và truyền thông cũng đã tóm tắt dự thảo báo cáo hoạt động trong đó trích dẫn lại văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh và cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan, tổng hợp và trả lời báo chí.

Công văn số: 3275/STNMT-TTr ký ngày 29/9/2020 của sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả kiểm tra theo phản ánh của báo chí nêu về UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh sở TNMT tỉnh đã lập đoàn kiểm tra và có báo cáo kết luận trong công văn số 3275/STNMT-TTr ngày 29/092020. Trong đó nêu rõ : “ Như vậy việc TC- DN&TH phản ánh thôn Vĩnh Thọ khai thác đất nông nghiệp trái phép là có cơ sở, việc khai thác này chưa được các cơ quan thẩm quyền cho phép”. Từ kết quả kể trên, sở TNMT đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo các phòng chức năng kiên quan, Công an huyện và UBND xã Kỳ Thọ tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm đối với việc lợi dụng cải tạo ruộng để vận chuyển mua bán đất trái phép; UBND xã Kỳ Thọ nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác đất nông nghiệp kể trên.

Công văn số: 6931/UBND-NL1 ký ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan và tổng hợp báo cáo về sở TNMT trước ngày 30/10/2020.

Sau khi nhận được báo cáo của sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh ngày 14/10/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 6931/UBND – NL1 cùng nội dung đề nghị UBND huyện Kỳ Anh và Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp kiểm tra, xử lý.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương Hiệu đề cao sự quyết liệt và tính kịp thời của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ban ngành của Tỉnh. Tuy nhiên có vẻ như một thực tế tình trạng : “Trên nóng dưới lạnh” đang diễn ra khi liên tiếp những chỉ đạo đốc thúc từ UBND tỉnh, trực tiếp là đồng chí Đặng Ngọc Sơn – PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh nhưng đến nay UBND huyện Kỳ Anh vẫn chưa có động thái để xử lí những người có trách nhiệm liên quan. Dù cho kì hạn mà UBND tỉnh giao huyện Kỳ Anh đã qua gần môt tháng.

Tạp chí Doanh Nghiệp và Thương hiệu sẽ tiếp tục cập nhật nội dung sự việc.

Đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *