Lãnh đạo xã nợ Doanh nghiệp,chiếm dụng của tư sang cho nợ công, khất nhiều lần vì ‘chưa có nguồn trả’.

Theo thông tin từ một doanh nghiệp, việc các ủy ban xã cố ý không thanh toán cho doanh nghiệp hoặc cố ý không giải quyết tồn đọng công nợ cho doanh nghiệp đang còn rất nhiều đặc biệt các lãnh đạo chi tiêu cho cá nhân nhưng vẫn cố ý chuyển sang nợ công chiếm hơn 60% tổng số nợ của ủy ban, một số doanh nghiệp cho biết đang làm kiến nghị để yêu cầu phòng nội vụ kiểm tra xác minh làm rõ việc nhiều đơn vị, cán bộ chiếm dụng của tư sang của công, cố ý gây khó khăn về vấn đề thanh toán cho doanh nghiệp

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, việc gây khó khăn về vấn đề thanh toán đang xảy ra ngày càng nhiều, mặc dù nguồn ngân sách có nhưng vẫn cố ý không chịu thanh toán hoặc gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Còn nhớ vào tháng 7/2018 việc một số lãnh đạo xã ở Kỳ Anh nợ “tiền nhậu” lên đến cả trăm triệu đồng nhưng khi nhà hàng đòi thì trả lời “chưa có nguồn thanh toán”. đã được báo chí vào cuộc.

Theo như LUẬT QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG điều 10 và 11:

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công.

2. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

3. Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng.

4. Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

5. Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật.

6. Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật.

7. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công.

8. Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công.

9. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

10. Hành vi bị nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan.


Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ánh

Đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *