“Kế toán xã Dùng tiền Ủy Ban mua máy tính về nhà Chơi Game “. Phần 1

Theo thông tin từ một doanh nghiệp, Kế toán xã tại một ủy ban trên địa bàn TX Kỳ Anh mua Máy tính về Chơi game với tổng số tiền máy 14.000.000. Sau nhiều lần cố ý không thanh toán cho doanh nghiệp cũng như gây khó khăn về vấn đề thanh toán cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đã có đơn kiến nghị cũng như các giấy tờ liên quan đến việc giao nhận máy cho bên có chức năng để kiểm tra và làm rõ , Và sẽ sớm liên hệ với Chủ tịch cũng như các bên chức năng của Ủy Ban.

Việc các kế toán xã cố ý không thanh toán cho doanh nghiệp hoặc cố ý không giải quyết tồn đọng công nợ cho doanh nghiệp đang còn rất nhiều đặc biệt chi tiêu cho cá nhân nhưng vẫn cố ý chuyển sang nợ công chiếm hơn 60% tổng số nợ của ủy ban, một số doanh nghiệp cho biết đang làm kiến nghị để yêu cầu phòng nội vụ kiểm tra xác minh làm rõ việc nhiều đơn vị, cán bộ chiếm dụng của tư sang của công, cố ý gây khó khăn về vấn đề thanh toán cho doanh nghiệp

Còn nhớ vào tháng 7/2018 việc một số lãnh đạo xã ở Kỳ Anh nợ “tiền nhậu” lên đến cả trăm triệu đồng nhưng khi nhà hàng đòi thì trả lời “chưa có nguồn thanh toán”. đã được báo chí vào cuộc.

Theo như LUẬT QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG điều 10 và 11:

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công.

2. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

3. Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng.

4. Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

5. Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật.

6. Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật.

7. Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công.

8. Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công.

9. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

10. Hành vi bị nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan.


Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *